Documentos de Gestión

 

1. REGLAMENTO INTERNO                                  R. I. ISEP OMC 2016.doc (735 kB

2. P.E.I. 2010 - 2015                                                P. E. I. 2011-2016..docx (267,8 kB)

3. PLAN DE TRABAJO                                           P. A. T. 2016 - ISEP OMC. LENIN.docx (308865)

4. PLAN DE CONTINGENCIA                                PLAN DE CONTINGENCIA.doc (145920)

5. PLAN DE DIFUSIÓN                                          PLAN DE DIFUSIÓN DEL PEI - ISEP 2016..docx (207326)

6. PROYECTO RADIAL                                         PROYECTO RADIAL ISEP OMC - 2016..doc (3209216)

7. P.C.I.                                                                  PCI - NUEVO 2016.docx (438175)

8. PLAN DE SUPERVISION                                  PLAN DE SUPERVISIÓN.docx (224658)

9. PLAN DE PRÁCTICA                                        PLAN DE PRÁCT. Y PRACT.PRE PROF.2016.docx (64744)

10. REGLAMENTO DEINVESTIGACION             REGLAMENTO INVEST. EDUC. 2016.DOCX (28500)